”Mine bestyrelseskompetencer – når du har brug for sparring og sikker drift

I 2011 gennemførte jeg Board Governance Chairman uddannelsen med udmærkelse. I 2011 fik jeg også Finanstilsynets godkendelse til at bestride bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder.
Jeg får ros for at jeg, ud over at have styr på basisopgaverne, giver rigtig god sparring og fokus på udvikling af organisationen. Det gælder udvikling i forhold til både top- og bund linje, men også udvikling af organisationens kompetence og den markedsmæssige konsolidering.
Som formand er jeg ofte i kontakt med den daglige ledelse – ikke for kontrol – men for sparring på både organisatorisk og personligt plan.
Jeg er ikke en formand/et bestyrelsesmedlem, der går med på hvad som helst for enhver pris. Jeg tror på ordentlighed, og presser gerne organisationen en ekstra mil for at gøre tingene rigtigt, frem for at shortcutte.
cv Ib Hørup Side 3 af 6
I bestyrelsesarbejdet henter jeg gerne inspiration fra min uddannelse (HD i afsætning og Master i Public administration) og fra min erfaring som leder i erhvervslivet samt NGO sammenhænge. Men jeg møder først og fremmest mennesket og situationen ud fra den aktuelle problemstilling og med den personlige konduite, som jeg besidder.


Nuværende tillidsposter

Samt en række mindre eller administrative selskaber

Tidligere tillidsposter

Job DK, Anden aktør; 2005 – 2012; Bestyrelsesmedlem
Jabes, Opholdssted for unge; 2001 – 2013; Formand
KKF, Friskole; 2004 – 2008; Skolebestyrelsesmedlem
Café Kant, 1999 – 2001; Styrelsesmedlem

Murer- og entreprenørselskabet F. Christensen ApS, 1999 – 2002; Direktør
KKO, 1998 – 2003; Styrelsesmedlem KKR A/S, 1998 – 2001; Bestyrelsesformand TV-Gården A/S, 1999 – 2001; Bestyrelsesformand

Kanal 7 Copenhagen Facility Management A/S, 1998 – 2001; Bestyrelsesmedlem Royal Forlag ApS, 1995 – 1999; Bestyrelsesmedlem ACI Højbro Computerplus ApS, 1985 – 1988; Direktør, bestyrelsesmedlem og medindehaver Højbro Direct ApS, 1986 – 1988; Bestyrelsesmedlem og medindehaver Højbro Invest ApS, 1986 – 1988; Bestyrelsesmedlem og medindehaver Ragnar Ure og Optik, 1998 – 2010; Bestyrelsesmedlem